ENKELT SMÅLANDSSTAKET / Gärdsgårdsstaket

Vi bygger enkla smålandsstaket av handbarkade och obarkade granslanor. Stolparna vi använder är av ene och binds ihop med granvidjor.

Höjden på staketen är mellan 80-120 cm höga. Vanligaste höjden är 100 cm och då med 7 st slanor på höjd. Antalet slanor som används beror på höjd och önskad täthet. Vanligast är att man har ca 150 cm mellan stolparna.

Vi tillverkar grindar efter era önskemål, givetvis har vi förslag beroende på de förhållande som råder.

Ett välgjort staket är ett vackert inslag i trädgården!

Kontakta oss